1.Teknoloji Temelli Üroonkoloji ve Fonsiyonel Üroloji Cerrahi Eğitim Kursu (Pelvik Cerrahiler)

Etkinlik Adı : 1.Teknoloji Temelli Üroonkoloji ve Fonsiyonel Üroloji Cerrahi Eğitim Kursu (Pelvik Cerrahiler)
Tarih : 17 Haziran 2020
Adres: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Rhoton Anatomi Laboratuvarları İSTANBUL

KONULAR

• Pelvik ve perineal cerrahi anatomik detay diseksiyonu
(pudental sinir, nörovasküler demet)
• BPH ve Prostat kanseri cerrahilerinde
anatomik ve teknik püf noktaları
• Mesane kanseri cerrahisinde
anatomik ve teknik püf noktaları
• Pelvik lenf nodu diseksiyonu ve anatomik temeller
• Erkek inkontinansı cerrahisinde perineal yaklaşım
ve anatomik diseksiyon
(yapay üriner sfinkter, sling uygulamaları)
• Kadın inkontinans cerrahisinde anatomik püf noktaları
(TVT, TOT, mini-sling uygulamaları)
• Sakral nöromodülasyon da temel anatomik eğitim

EĞİTİM MODELİ

• Görsel tabanlı teorik eğitim
• Canlı cerrahi (3D VITOM ve Robot eşliğinde) Eğitimi
• Uygulamalı Kadavra Diseksiyon Eğitimi
• 3D Medikal Baskı ve VR/AR (Sanal /Arttırılmış Gerçeklik ) Eğitimi

KURS DİREKTÖRLERİ

Emre HURİ
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Murat BİNBAY
Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

KURS BİLİMSEL SEKRETERİ:
Op. Dr. Batuhan Aydoğan ,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ezer