Dondurulmuş Cadavra İçin 3D Pelvik Cerrahi Anatomi Kursu

Etkinlik Adı : Dondurulmuş Cadavra İçin 3D Pelvik Cerrahi Anatomi Kursu
Tarih, Adres: 22 Temmuz 2017 – İstanbul

Amaçlar ve Konular
• Mimics Innovation Suits ile 3D pelvik modelleme
• Tıbbi kullanım için 3B baskı teknolojisi detayları
• Eğitim ve cerrahi planlamada VR simülasyonunun
kullanılması
• Endo yardımlı kamera / kafaya monte kamera ile
ayrıntılı pelvik anatomik diseksiyon
• Erkek üretral diseksiyonu, rekonstrüktif prosedürler,
sling ve AUS implantasyonu
• Kadın üretral destek ameliyatı ve ön-arka kısmına
dayanan vajinal diseksiyon
• Prolapsus cerrahisinin ipuçları ve püf noktaları
(Sacrocolpopexy, Sacrohysteropexy, Sacrospinous
ligament Fiksasyon, doğal doku vajinal prolapsusu
onarımı)
Tüm etkinlikler (teorik, pratik / el-üstü eğitim, cerrahi
videolar) yüksek düzeyde
Ürolojistlere / ürojinekologlara pelvik fonksiyonel
cerrahi hakkında temel bilimsel arka plan
Bu alanla ilgilenen kişiler.
Hedef kitle
Ürolog
Jinekolog
Ürojinekoloğa / Gyne-onkolog
Pelvik tabanca cerrahları
Katılımcılar:
Tıp ile ilgilenen öğrenciler 3D uygulamalar ve cerrahi
/ anatomi
Katılımcılar: 25-30 kişi (en fazla 4 istasyon)
Finansal durum
Bu derste, belirli ürünlerin tanıtımı yapılmayacak,
yalnızca ürünler için kullanılacaktır.
Akademik kadavra cerrahilerini hedefl emektedir.
Kâr amacı gütmeyen statüde tasarlanmış ders