Faaliyetler

Faaliyet alanı olarak kongre ve sempozyumlar üzerinde uzmanlaşmış ERA çözüm ortağınız olmak için azami iş birliği içinde hizmet vermektedir.

SEMPOZYUMLAR

Sempozyum genellikle bir konunun, uzmanları tarafından farklı boyutlarıyla ele alındığı seri konuşmalar olarak tanımlanmaktadır. Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantılar olarak da tanımlamak yanlış olmaz. Sempozyumda konu, alanında uzman kişilerce farklı yönleriyle ele alınmaktadır.

ERA özellikle medikal ve sağlık konulu sempozyumlar ve seminerler, fuarlar için doğru kişilerle temasa geçerek hata kabul etmeyen sektörün ilerlemesi için çalışmalarını yürütmektedir. Medikal ve Sağlık sektörüne yönelik yeni gelişmeleri takip eden tecrübeli ekibimizle gerçekleştirmek istediğiniz bilgilendirme toplantılarını, tanıtım faaliyetlerini, konu ile ilgili olarak düzenleyeceğiniz eğitim seminerlerinin organizasyonlarını gerçekleştirerek geniş kitlelere ulaşarak, sektörde öncü kuruluş haline geleceğinizden emin olabilirsiniz.

KONFERANSLAR

Konferans bilimsel veya güncel bir konuda, konunun uzmanı olan kişilerce yapılan açıklayıcı, öğretici konuşmalar olarak tanımlanmakta ve sağlık, medya, bilim, sanat, edebiyat gibi farklı alanlarda, uzman bir kişinin belli bir konuyu açıklamak veya öğretmek için topluluk karşısında yaptığı konuşma biçimidir.

ERA düzenleyeceğiniz tüm konferanslarda amacınıza yönelik yapacağı araştırmalar sayesinde verimin üst sekmende alınabildiği faaliyetlerinizi gerçekleştirmek için iş ortağınız olarak yanınızda olacaktır.

KONGRELER (KURULTAYLAR)

Bir konuyu görüşmek üzere çeşitli ülkelerden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası toplantılara veya bir kurumun belli zamanlarda ya da gerektikçe yaptığı toplantıları kongre (kurultay) olarak tanımlamak doğru olur.

Dil kongresi, eğitim kongresi, sağlık kongresi gibi çeşitli başlıklar altında düzenlenen kongrelerde (kurultaylarda) yapılan çalışmalar üzerine dinleyiciye bilgi verilir. Bu kongreler (kurultaylar) kamuoyuna açık olabileceği gibi, kapalı da olabilir. Kongreler konunun önemine, konuşmacı sayısına, konuşma süresine göre birkaç oturum sürebilir.

ERA gerçekleştirmek istediğiniz ister kamuoyuna açık ister kapalı tüm kongrelerinizde disiplinli ve düzenli ekip çalışmasıyla kalitesini ortaya koyarak yapmak istediğiniz diğer kongreleriniz için iyi bir referans oluşturarak uzun süreli iş ortaklığı ile beraber yol almayı hedeflemektedir.